algemene voorwaarden
  de algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten
Thuiswinkel organisatie
Seddes Automotive heeft de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie als basis gebruikt voor de totstandkoming van haar eigen Algemene Voorwaarden. Op specifieke onderdelen zijn de voorwaarden aangepast zodat ze beter passen bij de bedrijfsvoering van Seddes Automotive. De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Toepasbaarheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Seddes Automotive. Afwijkende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Seddes Autotmotive. Door uw bestelling geeft u te kennen dan u akkoord gaat met de leverings- en betaalvoorwaarden. Seddes Automotive heeft het recht haar leverings- en/of betaalvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden (PDF)

Adobe Acrobat Reader?
Om een PDF document te kunnen lezen, dient u over Adobe Acrobat Reader te beschikken.
Beschikt u niet over Adobe Acrobat Reader, dan kunt u dat hier downloaden.

Mochten de Algemene Voorwaarden voor u niet toegankelijk zijn, neem dan contact met ons op.